sweetdecor
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
100 75
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
120 90
Sale
ფარდა + მეტალის სამაგრი
ქსოვილი: ფარდის წული. სიგრძე: 2 მ. სიგანე: 6 მ.
120 90
Sale
ფარდა "CANOPY"
სიმაღლე: 280 სმ. სიგანე: 5 მ. ქსოვილი: ფარდის წული. შენიშვნა ფარდას არ მოყვება ჭერის საკ
220 165
Sale
ფარდა "CANOPY"
შენიშვნა ფარდას არ მოყვება ჭერის საკიდი. საკიდი უნდა შეიძინოთ იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ჭერზე მა
220 165
Sale
ფარდა "CANOPY"
შენიშვნა ფარდას არ მოყვება ჭერის საკიდი. საკიდი უნდა შეიძინოთ იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ჭერზე მა
220 165
Sale
ფარდა "CANOPY"
სიმაღლე: 280 სმ. სიგანე: 5 მ. ქსოვილი: ფარდის წული.
220 165